Nazwa klubu w WebApp jest zbyt krótka

Przy pierwszym logowaniu do WebApp trzeba podać nazwę oraz skrót klubu w FUT16. Nazwa klubu musi mieć przynajmniej 5 znaków. Mimo wpisywania 5 i więcej znaków pojawia się komunikat: „The Club name you have selected is too short. Please enter a name at least 5 characters long.”

zbyt krótka nazwa w Web App

Aby rozwiązać ten problem należy zmienić język strony (nie aplikacji www) na inny niż polski – dobrym wyborem jest Wielka Brytania lub USA. Po zmianie języka można już bez problemów wpisać nazwę klubu.

zmiana jezyka w Web App